Champagne Moutardier is in het bezit van het certificaat "Viticulture Durable en Champagne", opgezet en uitgereikt door de Comité Champagne

Dit certificaat is aanvulling op het HVE-certificaat met ongeveer 140 criteria met de volgende thema’s:

  • Behoud en verbetering van terroirs, biodiversiteit en wijnlandschappen.
  • Verantwoord beheer van het watergebruik, inclusief afvalwater, bijproducten en afval.
  • Vermindering van de energieafhankelijkheid en CO2-uitstoot (CO2-voetadruk).
  • Controle op het gebruik van bepaalde grondstoffen met als uitgangspunt het respecteren van de gezondheid en het milieu.

 


Champagne Moutardier is in het bezit van het certificaat "Haute Valeur Environnementale"

 


Deze Haut Valeur Environnmentale is een certificering die is gereguleerd door de wet en toegankelijk op vrijwillige basis. Er zijn drie niveau’s, waarin niveau 3 de hoogst haalbare niveau is. Een HVE-certificering is alleen mogelijk wanneer niveau 3 is bereikt. Om dit niveau te behalen, moet aan een hoop eisen worden voldaan met betrekking tot duurzame landbouw en een milieuvriendelijke aanpak. Er worden vier thema’s gehanteerd waaronder: biodiversiteit, fytosanitaire strategie, bemesting en irrigatiebeheer. 

Wijnboeren met het HVE-certificaat:

  • respecteren het ecosysteem waar de wijnstokken worden geteeld en waar wijn wordt geproduceerd om de biodiversiteit te verhogen en fauna en flora te behouden.
  • dragen bij tot het behoud van de schoonheid van het wijnlandschap.
  • besteden aandacht aan alle wijnbereidingsprocedés om de impact ervan op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Denk aan de productie van afval en het gebruik van pesticiden. De wijnbouwer verdiept zich in alternatieve, maar functionele methoden binnen het wijnproces en er wordt alleen ingegrepen wanneer het echt nodig is.
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram